Skip to main content

2000 Euro lenen

2000 euro lenen kan op dit moment verantwoord bij 2 banken in Nederland. Een minilening afsluiten is niet meer mogelijk voor een bedrag van 2000 Euro. Het maximale bedrag dat je bij een minilening kunt krijgen is 1800 Euro.
Toch is geld lenen met een negatieve BKR registratie nog wel mogelijk. Ook als je 2000 Euro wilt lenen. Bij 2000 Euro lenen wordt er wél een BKR toetsing gedaan, maar ook met een negatieve BKR registratie zijn er nog mogelijkheden.

Geld lenen zonder BKR toetsing? Dan heb je de grootste kans bij Bondora. Direct online aanvragen en binnen enkele uren zekerheid!

11,92%

Eenvoudig en direct online aanvragen bij Santander. Binnen enkele minuten weet je of je kunt lenen. Santander is altijd geld lenen mét BKR toetsing.

11,9%

Snel 2000 euro lenen

Snel 2000 euro lenen. Zeker bij kleine bedragen is het opvallend hoeveel mensen vooral snel geld lenen mogelijk willen maken. Snel 2000 Euro lenen is dan ook gewild. Gelukkig zijn er voor dit snelle lenen ook mogelijkheden. Zowel bij Santander als bij Bondora is men beste snel. Vooral de eerste beoordeling gaat razendsnel. Zodra jij het aanvraagformulier hebt ingevuld gaan de systemen gelijk voor je aan het werk. Binnen enkele minuten weet je wat jouw mogelijkheden zijn, of je 2000 Euro kunt lenen en tegen welke voorwaarden.

2000 euro lenenKan je 2000 euro lenen zonder BKR toetsing?

2000 euro lenen zonder BKR toetsing is bijna mogelijk. Het maximale bedrag dat je kunt lenen in de vorm van een minilening is 1800 Euro. 2000 Euro zit hier natuurlijk net een klein beetje boven. Als je écht 2000 euro nodig hebt, maar je hebt ook een negatieve BKR registratie, dan kan je altijd nog een poging wagen bij Bondora. Bondora doet een BKR toetsing maar gaat hier ‘soepel’ mee om. Wat ze hiermee bedoelen is dat het niet direct een reden voor afwijzing is, maar het wordt wel lastiger. Je zult bijvoorbeeld een hoger inkomen moeten hebben ter compensatie van het risico voor de bank.

Stappenplan voor 2000 euro lenen

Het 2000 Euro lenen kan in 4 eenvoudige en logische stappen.

  1. Stap 1: Het begint allemaal met de online aanvraag. Je vult het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in.
  2. Stap 2: Beoordeling van de opgegeven gegevens door de bank. De bank gaat beoordelen of jouw aanvraag aan de VFN normen voldoet, en gaat na of het verantwoord is om je een lening te verstrekken. Je moet de lening ook altijd terug kunnen betalen natuurlijk.
  3. Stap 3: Je ontvangt de offerte van Santander en/of Bondora en kunt beoordelen of je de offerte acceptabel vindt. Ga je akkoord met de offerte? Dan kan je deze digitaal ondertekenen en retourneren met de benodigde documenten.
  4. Stap 4: De bank gaat jouw documenten beoordelen. Klopt het inkomen dat je hebt opgegeven? Er vind een controle plaats op je legitimatiebewijs en je aangeleverde bankafschriften worden beoordeeld. Bij dit laatste wordt gekeken of het bedrag op je salarisstrook exact overeen komt met het opgegeven salaris en welke huurlasten worden afgeschreven. Daarnaast kijkt men ook naar boekingen die kunnen wijzen op problematische schulden. Alles akkoord? Dan gaat de bank over tot uitbetaling van je lening!

De uitbetaling van je lening vind direct op jouw rekening plaats. Je bent zelf vrij om te beslissen waar je het geld aan uit gaat geven.

Ook een kleine lening beoordelen wij met de grootste zorg. Het maakt niet uit of je € 2000,00 of € 20.000,00 leent. Wij helpen consumenten heel graag met een verantwoorde lening!

KredietspecialistSantander

Voorwaarden voor 2000 Euro lenen

Geld lenen gebeurt altijd met de grootste zorg. Banken willen heel graag geld uitlenen, maar vinden het minstens zo belangrijk om het geld natuurlijk ook weer terug te krijgen.
Om het risico te beperken zoekt een bank altijd naar zekerheden.
Daarom hebben banken ook voorwaarden opgesteld voor leningen, ook als je maar 2000 Euro wilt lenen.
– Je moet bij het afsluiten van de lening minimaal 18 jaar oud zijn.
– Je moet wonen in Nederland en in Nederland belasting betalen
– Je moet een bestendig inkomen hebben. Hiermee wordt bedoeld dat je inkomen niet uit inkomen vanuit een uitzendbureau fase A of oproepwerk mag zijn.
– Je moet een vast (post)adres hebben
– Op je bankafschrift mogen geen boekingen staan die kunnen wijzen op problematische schulden. Denk hierbij aan veel storneringen of het niet tijdig kunnen betalen van je vaste lasten.

Leenvormen voor een kleine lening

Als je een kleine lening van 2000 Euro wilt afsluiten is er nog maar één mogelijkheid en dat is de persoonlijke lening. Een persoonlijke lening is een lening met een vaste rente en een vaste looptijd. Je weet dus vooraf waar je aan toe bent. Een persoonlijke lening mag je altijd boetevrij vervroegd inlossen.

Nadeel persoonlijke lening

Een persoonlijke lening heeft ook nadelen. Zo kan je bij een persoonlijke lening tussentijds geen geld meer opnemen uit je lening. Als er een nieuwe geldbehoefte ontstaat moet je dus weer opnieuw een lening aanvragen.

Persoonlijke lening gemeld op het BKR?

Als je een persoonlijke lening gaat afsluiten wordt deze altijd gemeld bij het BKR. Ook al gebruik je de lening maar heel erg kort. De persoonlijke lening wordt altijd op een beetje een rare manier aangemeld bij het BKR. Bij 2000 Euro lenen wordt er een grote bedrag op het BKR aangemeld. De reden hiervoor is dat ook de te betalen rente gedurende de looptijd opgeteld wordt bij het geleende bedrag.
Ingewikkeld? Zeker, maar gelukkig kunnen we het met een voorbeeld duidelijk maken.
Stel, je leent 2000 Euro en leent dit voor een periode van 60 maanden. Dan betaal je ongeveer 300 Euro rente gedurende de looptijd van deze lening. Op het BKR wordt je lening dan niet voor 2000 aangemeld, maar voor 2300 Euro.